NB! Produkter i denne kategorien selges bare til trafikkskoler eller andre opplæringsinstitusjoner og kursarrangører som er godkjent av Statens vegvesen iht trafikkopplæringsforskriften kapittel 5.